x

Welcome to MI6 Headquarters

This is the world's most visited unofficial James Bond 007 website with daily updates, news & analysis of all things 007 and an extensive encyclopaedia. Tap into Ian Fleming's spy from Sean Connery to Daniel Craig with our expert online coverage and a rich, colour print magazine dedicated to spies.

Learn More About MI6 & James Bond →

Young Bond `Blood Fever` released in Poland with new cover artwork

28-Jun-2007 • Young Bond

The second Young Bond novel "Blood Fever" by author Charlie Higson has been released in Poland, eighteen months after its original publication in the UK on 5th January 2006.

The Polish edition is titled "Krwawa Gor¹czka", which literally translates to "Bloody Fever". Like the Polish edition of SilverFin, the novel features new cover artwork unique to the release - but still features the iconic mosquitos.Priced at 26,99 PLN, the book was published on 28th May 2007 by Œwiat Ksi¹¿ki ("World of Books", who previously SilverFin in Poland). The Polish paperback edition runs for 336 pages and measures 12.5cm x 20 cm.

Polish Blurb
Piraci, groŸny spisek, ponura forteca, bezcenna statuetka. Lata dwudzieste XX wieku. Trzynastoletni James Bond, uczeñ ekskluzywnej szko³y Eton, wstêpuje do tajnego Stowarzyszenia Ryzyka. Wielka przygoda rozpoczyna siê ju¿ wkrótce na Sardynii, gdzie trafia ze szkoln¹ wycieczk¹. Tam do zamku-fortecy pewnego hrabiego przybywa Zoltan - herszt piratów, którzy niedawno na Morzu Œródziemnym zatopili jacht i ukradli bezcenn¹ statuetkê.

Discuss this news here...

Open in a new window/tab